आन्दोलनबारे रनणीति बनाउँदै दाङका मुक्त कमलरी।

kamalari 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.