पितरऔंसी तथा अमोसा पावनी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पितरऔंसी तथा अमोसा पावनीको अवसरमा पूजा गर्दै थारु बालिका।

Leave a Reply

Your email address will not be published.