राजधानीमा आयोजित जितिया पर्वको आयोजकद्य थारु महिला समाज र थारु महिला सभाका सदस्यहरु।

Leave a Reply

Your email address will not be published.