लौव नेपाल

nepal flagप्रसादु थारू,

हम्र कहिया कली उ भूमि हमार केल हो।

हम्र कहिया कली उ जल, जंगल हमार केल हो।

हम्र कहिया कली थरुहट हमार केल हो।

हम्र कहिया कली संघीयता, स्वायत्तता हमार केल हो।

हम्र नै कल हुई टुन्हक घर उजार डेप,

हम्र नै कल हुई टुन्हक अघिकार लैलेप,

हम्र कहिया कली थरुहट हमार केल हो।

हम्र कहिया कली टुहन ओस्टक करप, जस्टक टुह्र करैलो,

हम्र कहिया कली टुन्हक रकट पस्ना चुसव जस्टक टुह्र चुस्लो,

स्वाभाविक हो कुहिनहन जस्टक पिट्ल रबो ट मारी कना डर रना,

मने जिन डराओ,

हमन पत्ता बा अधिकार गुमाक जियवेर कसिन लागट,

हमार ताजा बा उ टुन्हक दाहल दिल,

हमन पत्ता बा अस्तित्व गुमैलक पीडा,

हमार ताजै बा जग्गा गुमैलक सुर्टा,

उमार जिन डराओ,

म्वार बाबा टुहिन हजुर कल, अभिन फे कटी रहही

टुहार घरह महल कली म्वार डाई, कटी रहही

टुहार छाई छावन्, मैया रज्वा कली, कटी रहही

लेकिन कान खोल्क सुनो,

टुहिन फे हजुर क बदला हजुर डिहक परी म्वार बाबाह,

अग्री अङ्ग्याक टँ नाई

म्वार घरह फे मन्दिर कहक परी बुक्रा नाई,

म्वार लर्कन् फे राजा कहक परी, पिलरु नाई ,

असीक बराबरीम संघीय नेपाल बनैना कि?

असीक बराबरीम लौव नेपाल बनैना कि??

नयाँगाउँ–८ जोतपुर बर्दिया

हालः कीर्तिपुर काठमाण्डौ

Leave a Reply

Your email address will not be published.