One thought on “Samad- 45 episode

  1. mahin bahut khushi lagal tharu bhasha ke grobram herepailak ma
    safalta ke kadam chhumtirahe hamar tharu karekram mor tarfa se yiha lakhau lak shuvakama na ba sanga barka Dashain o Tihar ke sakku tharu dadu,baiya,didi,bahini hukaran yi laxman chaudhary ke tarfa se shuvakamana ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published.