चाइना सुपर मोडल (फोटो फचिर)

#CHINA-BEIJING-SUPER MODEL CONTEST (CN)FASHION-CHINA-SUPER MODELFASHION-CHINA-SUPER MODEL#CHINA-BEIJING-SUPER MODEL CONTEST (CN)#CHINA-BEIJING-SUPER MODEL CONTEST (CN)#CHINA-BEIJING-SUPER MODEL CONTEST (CN)
चाइना सुपर मोडल २०१३ का विजेता ज्हाङ्ग लिङ्ग्यू (बीच)का साथ पहिलो र दोस्रो रनरअप। तस्बिर : सिन्ह्‍वा

Leave a Reply

Your email address will not be published.