राजधानीको माघी महोत्सवमा देखिएकी अनुहार।

Leave a Reply

Your email address will not be published.