One thought on “प्रधानमन्त्रीलाई थारु पहिरण

  1. कस्तो अचम्म ! आफुहरु थारु पहिरनमा नजाने तर प्रधान मन्त्रिज्यूलाई थारु पहिरण लगाउने । थारु पहिरनमा नगएका पदाधिकारीहरुलाई प्रवेश निषेध गर्नु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *