आइल माघी !

भूमिका चौधरी-

असौं फेन माघी आइल
जम्मु जन्हनके मनमे खुशी छाइल
शुरु हुइल माघी २०६९ साल
महा हलि अइलक पैलुँ मै चाल
रुखवन््के पाता हुइलिन् काइल
मोर नाउँमे माघीक् ढेर शुभकामना आइल
फुल्याइल रहठ महा सुग्घर सुग्घर फुलु
माघीमे घल्ठी हम्रे लावा लावा झुलु
लावा बरसमे ढिक्री, शिकार, मच्छी खैबो
यी टिउहारेम हम्रे मघौटा नाच फेन नच्बो
दुःखमे नै अक्टाके करबी समस्यक् सामना
माघीक् सक्कु थारू डाडु भैयन् शुभकामना
ठिकेपर खैबी पिबी, ढेर करबी काम
अत्रे कहटी मै बिदा मागटुँ, सक्हुन् रामराम

कक्षाः८
कीर्ति सेकन्डरी बोर्डिङ स्कुल, कीर्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.