2 thoughts on “National Song of Tharu Community, Nepal

  1. हामीले नेपाली सस्कृतिलाई बचाई राख्नु पर्छ तर आजभोली नेपाली आफ्नो देशको सस्कृतिलाई भुलेर बिदेशी को सिखो गर्ने चलन बढेको छ हामी यति धेरै सस्कृति का धनि छौ तेसैले यो हाम्रो यो गौरव हो

Leave a Reply

Your email address will not be published.